Naturalment!

Beneficis del treball en equip: 5 tips per a optimitzar-lo

Este post también está disponible en: Español (Spanish)

En una economia i uns mercats cada vegada més complexos i competitius el principal valor de les empreses són els seus propis treballadors , els quals, amb l’esforç diari, competència i talent empenyen cap endavant les organitzacions, aconsegueixen els objectius marcats i, en el millor dels casos, superen a la competència.

CER - CTA - CAT - Ebook Empresa - TEXT

Quan els diferents professionals sumen forces, actituds i aptituds, remant junts cap a un objectiu comú parlem d’una bona feina en equip.

Els beneficis del treball en equip

 • Treballant en equip s’aconsegueixen els millors resultats, incrementant-se la rendibilitat i productivitat de les empreses.
 • Es prenen les decisions més encertades, especialment si es fomenta la crítica constructiva, les discussions productives i el consens. 
 • Augmenta la fidelització i compromís dels membres i així es retenen els millors talents.
 • Es millora la motivació dels professionals de l’empresa.
 • S’aconsegueix un bon clima laboral, que és una de les claus de l’èxit de les empreses.
 • Es redueixen els errors i, si es produeixen, es detecten i esmenen amb major rapidesa i eficàcia.
 • Es dissenyen i implementen les millors estratègies.
 • Es potencia la creativitat i la posada en marxa de nous projectes i idees.
 • Es comparteix millor la informació i es millora l’aprenentatge.
 • Un bon equip potencia les fortaleses individuals, compensant les febleses personals
 • Se sumen esforços, aconseguint-se generar sinergies positives

Les 5 claus per a millorar el treball en equip

 1. Generar confiança. Aquest és un factor clau en el treball en equip. Per a això és fonamental construir entre tots un ambient òptim, on tots els companys es coneguin molt bé, entenguin i respectin el rol de cadascun i se secundin entre si
 2. Definir objectius comuns. Sense excloure les metes i ambicions personals, que per descomptat són totalment lícites i positives per a l’organització si es canalitzen bé,   és essencial establir els objectius comuns de l’empresa i dels diferents departaments, així com comunicar-los als diferents actors implicats amb eficàcia i claredat.
 3. Potenciar la fidelitat i sentit de pertinença a l’empresa. És important que els professionals se sentin part de l’empresa i s’identifiquin amb els valors i la filosofia de la companyia.
 4. Fomentar la participació. Els empleats han de sentir-se lliures per a opinar, exposar idees i donar curs a la seva creativitat, sempre dins d’uns límits i en funció d’uns objectius clars, amb la finalitat d’evitar propostes disperses o poc realistes que suposin una pèrdua de temps.
 5. Establir rols. Un equip ha de tenir un líder clar que, amb assertivitat, sigui capaç de motivar a l’equip, fer que romangui unit i guiar el grup pel camí correcte i eficaç. Però el paper de líder no és l’únic important en l’empresa, existeixen altres rols que també han de repartir-se, designant-se a les persones més adequades 

Per a aconseguir els millors equips de treball existeixen diverses eines. I una d’ella són les activitats de team building, jocs i passatemps que es realitzen gairebé sempre fora de l’oficina, en entorns naturals, i que s’han mostrat molt eficaços a l’hora de cohesionar equips i solucionar problemes de relació.

CER - CTA - CAT - Ebook Empresa - POST - malva

Deja un comentario

No hay comentarios

Encara no hi ha cap comentari en aquesta entrada.