Naturalment!

Desenvolupament sostenible: Definició i característiques

Este post también está disponible en: Español (Spanish)

Es parla molt sobre el desenvolupament sostenible i la seva aplicació en tots els àmbits de la nostra vida; no obstant això, sabem què és realment i quins són els seus objectius? En general, tracta d’aconseguir una millor qualitat de vida tant en el present com en el futur, però es compon de molts altres propòsits. En aquest article t’expliquem més sobre el desenvolupament sostenible: definició i els seus objectius a nivell mundial per a l’any 2030.

CTA text - CAT - Ebook Ecoturisme - Ecoturismo: una tendencia en auge

El desenvolupament sostenible: definició

El desenvolupament sostenible és un concepte que va aparèixer el 1987 a l’informe Brundtland, en el qual s’alertava de les conseqüències negatives per al medi ambient que podrien portar la globalització i el desenvolupament econòmic, a més de que tractava de buscar solucions davant la industrialització i el creixement de la població.

El canvi climàtic, la petjada ecològica, les sequeres, la pèrdua de biodiversitat, l’explotació dels recursos naturals, les desigualtats socials o la fam són problemes reals i globals que poden resoldre’s en conjunt promovent el desenvolupament sostenible, el qual aposta per l’equilibri mediambiental, el progrés social i el creixement econòmic. 

No obstant això, per ser més concisos, el desenvolupament sostenible (definició) és aquell desenvolupament capaç de satisfer les necessitats actuals sense comprometre els recursos i les possibilitats de les futures generacions. Per exemple, no tallar arbres sense assegurar la seva repoblació perquè les persones del futur puguin gaudir d’ells. 

Els objectius del desenvolupament sostenible

El Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament va establir els següents 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, també coneguts com a Objectius Mundials:

 1. Posar fi a la pobresa a tot el món.
 2. Posar fi a la fam, millorar la nutrició i promoure l’agricultura sostenible.
 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar general.
 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
 5. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar a totes les dones i nenes. 
 6. Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible. 
 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna.
 8. Promoure el creixement econòmic sostenible i el treball decent. 
 9. Construir estructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.
 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles. 
 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. 
 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic. 
 14. Conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, mars i els recursos marins. 
 15. Gestionar de manera sostenible els boscos, lluitar contra la desertificació i parar la pèrdua de la biodiversitat. 
 16. Promoure societats justes, pacífiques i inclusives.
 17. Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible. 

Aquests objectius van ser adoptats el 2015 a nivell mundial per tots els Estats membres amb el propòsit que per a l’any 2030 es posi fi a la pobresa, es protegeixi el planeta i es garanteixi que totes les persones gaudeixin de prosperitat i de pau. 

En definitiva, el desenvolupament sostenible pretén aconseguir la sostenibilitat mundial, de manera que tant les persones com la naturalesa creixin i visquin amb salut. A més de que siguem conscients de la petjada de carboni que deixem, com per exemple la petjada del menjar. Cuidar del medi ambient i utilitzar-lo de manera sostenible tant el nostre profit com per al de les generacions futures és clau per a una vida pròspera, pacífica i en igualtat de condicions per a tots els éssers que habiten el planeta. 

CER - CTA imagen - CAT - Ebook Ecoturisme_Ecoturisme: una tendencia en auge - verde

Deja un comentario

No hay comentarios

Encara no hi ha cap comentari en aquesta entrada.