Naturalment!

Ecologisme i energia: La biomassa

Una de les vies per frenar el canvi climàtic es centra en buscar formes més netes de produir energia: la biomassa és una d’elles. De fet, es considera que té un gran potencial, perquè es tracta d’una font d’energia renovable que utilitza la matèria orgànica d’origen natural (incloent residus orgànics). Així mateix, la biomassa és un tipus energia més barata, que produeix menys emissions per la seva forma de combustió i que poden generar energia tèrmica i elèctrica. 

CTA text - CAT - Ebook Ecoturisme - Ecoturismo: una tendencia en auge

Una altra manera de produir energia: la biomassa

La biomassa s’obté de matèria orgànica d’origen vegetal i animal, com poden ser: fusta, peles de fruita seca, pinyols d’oliva, fulles dels arbres, excrements, deixalles de la producció agrària i altres restes resultants de l’agricultura. És a dir, uneix productes i residus d’origen biològic i els converteix en un combustible natural que produeix diferents tipus d’energia. 

Tipus de biomassa

Segons l’origen de la matèria natural amb la qual s’elabora la biomassa, es poden distingir entre dos tipus:

 • Natural: aquest tipus de biomassa s’origina en ecosistemes naturals, per la qual cosa no comporta una producció intensiva ni la intervenció humana; per exemple: restes de plantacions i neteja de boscos. 
 • Residual: aquest tipus de biomassa, en canvi, procedeix dels residus que s’originen en les activitats humanes. I és la que es tracta de potenciar, perquè es vol aprofitar per a generar una energia més neta en comptes de contaminació. Al seu torn, existeixen dos tipus de biomassa residual: 
  • Excedents de l’agricultura: la matèria orgànica sobrant de l’agricultura, que no serà utilitzada per al consum humà, pot transformar-se en biocombustible o energia elèctrica.
  • Cultius energètics: es tracta de cultius dedicats en exclusiva a la producció de biomassa, per la qual cosa han de ser capaços de generar molta matèria orgànica i tenir una gran resistència a la sequera o les malalties. 

Usos de la biomassa

La matèria orgànica es converteix en biomassa, la qual funciona com a combustible per a generar una energia més neta. No obstant això, quins usos té exactament aquest tipus de producció d’energia: biomassa? Sobretot per a generar calor (en l’entorn industrial, també per generar electricitat, però es tracta d’un procés més complex).

Les calderes de biomassa s’instal·len a les llars i serveixen per a obtenir calefacció (per terra radiant) i aigua calenta. D’altra banda, les estufes de pèl·lets estan molt de moda, perquè són econòmiques, ecològiques i segures (el pèl·let és un material 100% orgànic fabricat a partir d’aglomerat, escorces o serradures premsades). 

Avantatges de la biomassa

Biomassa i cura del medi ambient van de la mà, per la qual cosa són molts els seus avantatges:  

 • És una energia neta: és una energia produïda amb matèria orgànica, que no contamina i que a més aprofita residus que d’una altra manera acabarien contaminant.
 • És més econòmica: la biomassa és quatre vegades més econòmica que el petroli o el carbó, i a més el seu preu és més estable. 
 • Ajuda a la neteja forestal: la biomassa natural procedeix de la neteja dels boscos, la qual cosa evita incendis i la degradació del sòl.  
 • Redueix la dependència dels combustibles fòssils: l’ús de l’energia que produeix la biomassa permet reduir l’ús de combustibles fòssils, els quals són contaminants i cada vegada més escassos. 
 • Permet la creació de treball: la producció de biomassa es concentra sobretot en les zones rurals, per la qual cosa permet crear ocupació i activar les seves economies. 

En conclusió, la biomassa és un combustible natural, net i renovable que redueix la contaminació i la petjada mediambiental. Així mateix, la seva producció permet l’aprofitament dels residus que abans eren rebutjats i l’activació de les economies rurals.

CER - CTA imagen - CAT - Ebook Ecoturisme_Ecoturisme: una tendencia en auge - verde

Deja un comentario

No hay comentarios

Encara no hi ha cap comentari en aquesta entrada.