Naturalment!

Els principals beneficis de les dinàmiques de team building

Este post también está disponible en: Español (Spanish)

Les dinàmiques de team building són activitats que es realitzen amb l’objectiu de fomentar i millorar la cohesió i el treball en equip entre els empleats d’una empresa. L’experiència demostra que aquestes dinàmiques en grup, que en general es realitzen fora de l’oficina o espai de treball i moltes vegades en entorns naturals, resulten molt efectives per a incrementar la implicació i el compromís dels professionals que participen en aquestes.

Cal dir que el team building no és nou. Per a arribar fins als seus orígens ens hem de remuntar a un experiment realitzat entre 1927 i 1932 pel professor Elton Maig en una fàbrica de Chicago, la Western Electric Hawthorne. Per això a aquest estudi se’l coneix com a efecte Hawthorne.

La principal conclusió d’aquest estudi, conegut com experiment Hawthorne és que millorava el sentiment d’identitat i cohesió del grup mitjançant activitats que fomentàven les relacions interpersonals, es traduïa en un augment de la productivitat de l’empresa. D’altra banda, aquest estudi va posar de manifest que els treballadors valoraven més aspectes com el reconeixement de la seva feina o la identificació amb l’empresa que les pròpies condicions laborals de la companyia. 

Basant-se en l’èxit d’aquesta experiència pionera, durant les dècades següents cada vegada han estat més les organitzacions que han posat en marxa activitats de team building amb la finalitat de cohesionar els seus equips de treball i guanyar en rendibilitat i productivitat. Amb el temps, les dinàmiques, esdeveniments i sessions han anat evolucionant cap a propostes cada vegada més diverses, complexes i millor organitzades.

Els 10 grans beneficis del team building 

  1. Millora la motivació dels empleats.
  2. Aferma el sentiment de pertinença a l’empresa.
  3. Reforça la confiança mútua i l’esperit col·laboratiu entre els membres de l’equip.
  4. Millora a l’ambient de treball.
  5. Ajuda al fet que flueixi la creativitat i les idees innovadores.
  6. Potència el lideratge i facilita la delegació de responsabilitats.
  7. Estimula la comunicació i la integració dels professionals i de les diferents àrees de l’organització.
  8. Augmenta l’autoconeixement dels propis treballadors.
  9. Serveix per a treure a la llum capacitats dels empleats que estaven ocultes.
  10. Ajuda a gestionar millor l’estrès i disminueix la resistència als canvis present en moltes persones 

Com dissenyar una activitat de team building

En primer lloc, és necessària una planificació prèvia on es defineixin els objectius i, en funció dels mateixos i el pressupost disponible, es decideixin el tipus d’activitats a realitzar i on fer-les.

A continuació, s’ha d’executar l’activitat , desenvolupant els punts necessaris i recreant situacions que millorin els aspectes relacionats amb l’àmbit laboral que ens interessa reforçar.

Finalment, és necessari un seguiment posterior de l’activitat, valorant si s’han aconseguit els objectius proposats i analitzant i tenint molt en compte el f eedback, valoracions i opinions dels treballadors.

Els aspectes més importants de les dinàmiques de team building

Pot pensar-se que per a poder realitzar un activitat de team building és imprescindible comptar amb una pressupost important. Però la realitat demostra el contrari, ja que es poden desenvolupar dinàmiques de sessions de team building enriquidores i motivadores per als treballadors de l’empresa sense haver de realitzar una gran inversió.

En realitat, el veritablement important és posar en marxa activitats ben planificades que fomentin la cohesió, la confiança i la creativitat de tots els participants.

[*cta_*generico aneu=27775]


Deja un comentario

No hay comentarios

Encara no hi ha cap comentari en aquesta entrada.