Naturalment!

Energia amb biomassa: fonts vegetals i aplicacions

Este post también está disponible en: Español (Spanish)

Estàs pensant a passar-te a l’energia renovable? Coneixes l’energia amb biomassa? En aquesta ocasió coneixerem què és la bioenergia i com s’aconsegueix. Veurem que hi ha diferents fonts vegetals i les seves aplicacions. Les possibilitats són moltes i poden variar segons el lloc on visquis!

La preocupació per la deterioració del medi ambient ens incumbeix a tots. Triar fonts d’energia que respectin el medi natural hauria de ser una prioritat de tots i cadascun dels ciutadans. En aquest context, l’energia amb biomassa és una excel·lent opció. Pots trobar diferents fonts vegetals que produeixen energia verda i, al contrari del que et pugui semblar, els seus usos no necessàriament tenen a veure amb la generació de calor.

 

Què és l’energia amb biomassa

Aquest tipus d’energia renovable consisteix en extreure energia de la crema de matèria orgànica. Des de temps immemorials la principal font vegetal de biomassa ha estat la fusta; encara que avui dia no és l’únic combustible ecològic que pots utilitzar.

 

CTA text - CAT - Ebook Ecoturisme - Ecoturismo: una tendencia en auge

 

L’objectiu de l’energia de la biomassa, a més de ser font d’energia, és aprofitar la matèria orgànica o industrial procedent d’algun procés biològic o mecànic. El normal és que les substàncies que es cremin per a produir bioenergia siguin substàncies procedents dels éssers vius —animals i plantes—. Per exemple, es poden aprofitar les restes de poda d’una explotació agrícola. Evidentment, aquest tipus d’energia té moltes aplicacions, també en el turisme sostenible.

 

Tipus de fonts de la bioenergia

Podem distingir diversos tipus de biomassa segons l’origen de les substàncies a cremar:

  • La biomassa vegetal procedeix de les plantes en general: troncs, branques, tiges, fruits…
  • La biomassa animal procedeix de substàncies d’origen animal: greixos, excrements…

Una altra forma de classificar l’energia de la biomassa és segons el material emprat com a font d’energia:

  • Natural: Es tracta de la biomassa que procedeix dels boscos, plantacions, matolls i arbres.
  • Residual: En aquest cas s’aprofiten els residus de palla, serradures, fems o escombraries urbanes per a produir energia. Els residus agrícoles i ramaders també poden aprofitar-se, els purins i fins i tot els llots de les depuradores.

A més d’aquestes matèries primeres, podem trobar unes altres que es conreen específicament pel seu alt contingut bioenergètic. D’altra banda, l’energia de la biomassa no només s’obté de cremar matèries primeres seques —com la fusta o les serradures amb forma de pèl·lets— sinó també de matèries primeres humides. Un exemple és el biocombustible a partir d’olis vegetals.

 

Aplicacions de l’energia de la biomassa

Com ja hem apuntat, l’ús més directe de l’energia de biomassa és la generació de calor. Encara que on més s’utilitza és en processos industrials, ja hi ha moltes llars que han instal·lat estufes de pèl·lets. Hi ha un altre tipus de calderes de biomassa que funcionen com les de gasoil, són més compactes i no necessiten d’un espai annex per a emmagatzemar pèl·lets, però el combustible és el biodièsel.

Al marge de les estufes, hi ha altres aplicacions de la biomassa amb biocombustibles. El biodièsel i l’etanol —obtingut a partir de canya de sucre, la canya i el blat de moro, per exemple— o el gas generat a partir del fem del sector ramader són biocombustibles. Amb aquests combustibles d’origen vegetal es poden posar en funcionament vehicles.

Amb restes de menjar es pot obtenir biogàs; a més de compost per a fertilitzar sòls agrícoles.

Com veus, la biomassa es pot obtenir de molt diverses fonts. L’energia obtinguda pot tenir diversos usos i es pot aprofitar en l’entorn domèstic. Al Cerdanya EcoResort ja ens hem apuntat a l’energia de la biomassa i escalfem amb ella tot l’hotel i l’apartahotel. I tu, t’animes a passar-te a les energies renovables i aconseguir la sostenibilitat de la teva llar?

 

CER - CTA imagen - CAT - Ebook Ecoturisme_Ecoturisme: una tendencia en auge - verde

Deja un comentario

No hay comentarios

Encara no hi ha cap comentari en aquesta entrada.