Naturalment!

Petjada ecològica a Espanya: 7 dades que et sorprendran

Este post también está disponible en: Español (Spanish)

La petjada ecològica és un indicador de l’impacte mediambiental provocat per les activitats humanes, ja sigui la indústria, l’agricultura, la ramaderia… o el simple pas de l’home per un entorn natural quan practica turisme. Encara que no ho sembli, això últim  acaba originant una important degradació en algunes zones.

És possible mesurar la petjada ecològica?

No només és possible, sinó que precisament la petjada ecològica es caracteritza per poder ser mesurada d’una forma precisa, objectiva i quantitativa. D’aquesta manera, la petjada ecològica es converteix en un paràmetre de gran utilitat, que possibilita l’anàlisi i avaluació de l’impacte que té una activitat concreta sobre el medi ambient, i així poder determinar si aquesta activitat és o no sostenible.

CTA text - CAT - Ebook Ecoturisme - Ecoturismo: una tendencia en auge

Per a realitzar aquest mesurament es calcula l’àrea de terreny ecològicament productiu (un cultiu, una pastura un bosc i un altre ecosistema) que serà necessària per produir els recursos i assimilar els residus i deixalles provocades per una activitat humana concreta.

Algunes dades i curiositats sobre la petjada ecològica a Espanya

De manera general, es calcula que a Espanya la petjada ecològica és 2,6 vegades major que la biocapacitat. Aquestes dades han estat obtingutdes a través d’un estudi del Ministeri de Cultura.

  1. Es necessita gairebé 3 vegades l’extensió total d’Espanya per a mantenir el nivell d’activitat i de consum de recursos de la població actual.
  2. A Espanya existeix, per tant, un dèficit o deute ecològic d’aproximadament 4 hectàrees per habitant.
  3. El consum energètic és el factor que provoca una petjada ecològica més acusada (es calcula que gairebé el 70% del total).
  4. Centrant-nos en la petjada ecològica provocada per les emissions directes i indirectes, les principal activitats responsables de la mateixa son la construcció, sumant els immobles residencials i les obres d’enginyeria civil.
  5. També té un paper destacat la petjada ecològica associada als béns importats.
  6. El turisme en general es perfila també com una activitat de gran impacte en la petjada ecològica al nostre país.
  7. El creixent interès per la natura està provocant un efecte negatiu: algunes zones naturals estan sobreexplotades i sofrint les conseqüències del turisme massiu i poc respectuós.

El valor de l’ecoturisme 

Com hem vist, a Espanya i molts altres països el turisme està tenint un efecte perniciós a la natura i el medi ambient. Per sort, cada vegada són més els viatgers que prenen consciència real d’aquest problema, la qual cosa fa que augmenti a marxes forçades els practicants d’un tipus de turisme més ecològic, moviment que ha estat batejat com a ecoturisme.

L’ecoturisme consisteix en posar molta cura i tota la nostra obstinació en visitar els llocs i, en general, viatjar de manera responsable, intentant no deixar petjada o indici del nostre pas, o almenys el mínim possible. 

No generar escombraries, reciclar, utilitzar els transports col·lectius o menys contaminants són mesures senzilles, que tots podem practicar i que contribueixen a aconseguir grans beneficis per a la natura i la salut del planeta i tots els que l’habitem.

CER - CTA imagen - CAT - Ebook Ecoturisme_Ecoturisme: una tendencia en auge - verde


Deja un comentario

No hay comentarios

Encara no hi ha cap comentari en aquesta entrada.