Naturalment!

Producció ecològica: una opció més saludable i justa per a tots

Este post también está disponible en: Español (Spanish)

La producció ecològica és aquella alimentació elaborada sobre la base d’una sèrie de requisits relacionats amb l’ús de tècniques de cultiu naturals, respecte als animals en tot el seu cicle vital, cura del medi ambient, protecció de la salut dels consumidors i posada en pràctica de sistemes d’economia sostenible.

A més, per a poder ser considerats aliments ecològics és imprescindible que durant tot el procés: recol·lecció, cultiu, emmagatzematge, conservació i transport no s’usin cap mena de components químics, additius ni processos d’alteracions genètiques.

 

Els pilars de la producció ecològica

Amb tot l’explicat anteriorment, la producció ecològica promou una alimentació saludable i natural basada en la garantia i el foment dels següents fonaments bàsics:

  • Garantir la biodiversitat i la continuïtat dels recursos naturals per a les generacions presents i futures.
  • Màxim respecte a la naturalesa i el medi ambient.
  • Promoure el respecte i el benestar dels animals, garantint unes condicions de vida dignes des del seu naixement fins al moment de ser sacrificats.
  • Preservar la salut dels consumidors gràcies a una alimentació més equilibrada, natural i sense elements químics que puguin ser perjudicials.
  • Lluitar pel comerç just i un repartiment equitatiu dels recursos i la riquesa.

 

Els avantatges de l’alimentació ecològica

Molt s’ha debatut sobre els avantatges per a la salut del consum de productes ecològics en comparació amb els tradicionals, a vegades amb conclusions contradictòries.

En qualsevol cas, existeixen una sèrie de qüestions o paràmetres demostrables molt benvolguts per un consumidor cada vegada més preocupat per portar una alimentació el més equilibrada i saludable possible:

  • En la producció d’agricultura ecològica no està permesa la utilització de substàncies químiques com: plaguicides, herbicides, fertilitzants i fungicides i solament una quantitat molt petita d’additius. Aquest és el seu principal valor, ja que garanteix el consum d’unes aliments més nutritius, saludables i saborosos.
  • Amb la carn ecològica ocorre el mateix, la alimentació dels animals i les seves condicions de vida han de ser el més semblants al qual tindrien en el seu hàbitat natural i no es permeten mètodes artificials d’engreixament. El resultat: una carn que mantenen les seves propietats nutritives i a més està molt més saborosa i amb un millor aspecte.
  • Amb aquest tipus d’alimentació s’evita el poder ingerir substàncies que poden ser potencialment perilloses per a la salut.
  • El transport, emmagatzematge i conservació d’aquests aliments, fins i tot la seva manipulació en el punt de venda segueix unes normes molt estrictes que garanteixen una condicions higièniques i de conservació dels nutrients i vitamines superiors a la resta de productes alimentosos.
  • D’altra banda, la producció ecològica tracta de fomentar una repartició més equitativa de la riquesa, promovent el comerç just perquè tots els actors implicats en el circuit econòmic de l’alimentació rebin un benefici lògic, evitant l’ús de mà d’obra barata i l’explotació laboral infantil.

 

Els detractors dels productes orgànics sostenen que surti més cars al consumidor. Això pot ser cert en alguns casos, però la major qualitat, tant en valor nutricional com en sabor, i les garanties per al medi ambient i els animals, a més de promoure una economia sostenible i justa, fan que aquest esforç econòmic sigui just i valgui la pena.

 

Deja un comentario

No hay comentarios

Encara no hi ha cap comentari en aquesta entrada.