Naturalment!

Quins tipus d’equips de treball existeixen?

Este post también está disponible en: Español (Spanish)

T’agradaria saber quins tipus d’equips de treball existeixen? Abans de res, és important conéixer en què consisteix aquest concepte, doncs bé es tracta de grup d’individus la funció dels quals està orientada  a aconseguir un mateix objectiu. En altres paraules, també es coneix com a treball col·laboratiu i, normalment, permet relacionar a persones amb talents o habilitats diferents amb la finalitat d’aconseguir una mateixa meta.
CER - CTA - CAT - Ebook Empresa - TEXT
A continuació, no només podràs conèixer els tipus d’equips de treball, sinó que també veurem les seves característiques. Pren nota!
tipos de equipos de trabajo

Característiques dels equips de treball

El primer de tot, els equips de treball es caracteritzen pels següents aspectes:
 • Objectius comuns, perquè tots els treballadors avancen cap a un mateix propòsit.
 • Presència d’un líder o algú que s’encarregui d’estimular i motivar a tot l’equip de treball. A més, els seus membres tenen interdependència, perquè es necessiten entre si per a aconseguir l’objectiu.
 • Comptar amb una bona capacitat de comunicació entre els membres és indispensable per al seu correcte funcionament.
 • Els equips de treball permeten potenciar la creació d’idees i la creativitat dels subjectes que ho conformen.
 • Els membres han de tenir ganes i esperit de cooperació.

Tipus d’equips de treball

Ara que ja hem vist les seves característiques, podem conèixer quins són els tipus d’equips de treball que existeixen, tenint en compte la seva disposició i finalitat:
 • Els equips tradicionals, com el seu propi nom indica, es caracteritzen per tenir un plantejament tradicional, en el qual l’objectiu primordial és que l’equip de treball compeixi els objectius fixats per un cap que els lidera. Aquests grups compten amb normes clares i ben definides. A més, per norma general, es constitueixen per àrees o departaments degudament identificats.
 • Els equips informals són aquells que sorgeixen amb un objectiu social definit, o en altres paraules, per a resoldre dubtes, necessitats, definir interessos comuns. Com el seu propi nom indica, aquests equips de treball es caracteritzen per una organització flexible i la seva dissolució pot donar-se una vegada s’hagi resolt l’objectiu pel qual es va crear.
 • Els equips de lideratge, o equips de management, estan compostos pels líders de les diferents àrees o equips i s’encarreguen de definir les directrius de l’organització.
 • Els equips virtuals són propis del segle XXI i ha permès connectar a membres d’una organització que es troben connectats gràcies a les noves tecnologies, però estan allunyats geogràficament parlant. Les seves eines de treball són la videoconferència, el correu electrònic i altres formes que proporciona Internet.
 • Els equips autodirigits es caracteritzen per ser equips que no disposen d’un cap o un líder, i són comuns en el outsourcing. A més, els seus membres compten amb llibertat i autonomia per a determinar la millor estratègia per al seu objectiu.
 • Els equips de resolució de problemes es refereixen a aquells que van ser creats per complir un determinat objectiu, és a dir, per solucionar un problema.
Què t’han semblat els tipus d’equips de treball i les seves característiques? Segons les necessitats i objectius de cada empresa es pot decidir quin és el més apropiat per als negocis.
CER - CTA - CAT - Ebook Empresa - POST - malva

Deja un comentario

No hay comentarios

Encara no hi ha cap comentari en aquesta entrada.