Gastronomia del Pirineu: la xicoia una planta terapèutica i culinària

·

I després de la neu, quina és la planta comestible, amb moltes propietats terapèutiques i saludables pel nostre cos i molt apreciada culinàriament que trobem als Pirineus catalans? La Xicoia (Taraxacum officinale) També coneguda com pixallits, dent de lleó, apagallums, bufallums, coscollera, lletsó d’ase, pixacà, queixals de vella, camaroja, llumenetes, lletissó de ruc, lletissó, llicsó, […]

Leer más