Naturalment!

Team Building per a empreses: per practicar en plena natura

Este post también está disponible en: Español (Spanish)

El team building per a empreses gaudeix actualment d’un gran prestigi i popularitat perquè l’experiència ha demostrat que es tracta d’una eina eficaç per a millorar el rendiment individual i els resultats col·lectius de les organitzacions.

El concepte de team building és molt ampli, ja que engloba una gran varietat d’activitats de grup, organitzades i estructurades per a aconseguir uns objectius concrets: millorar el treball en equip, solucionar problemes existents entre els membres d’una empresa o potenciar el creixement personal o professional dels empleats.

A vegades, aquestes activitats es basen en exercicis simples que es poden realitzar a la mateixa oficina, però normalment es tracta d’accions més complexes, que solen incloure competicions per grups i que es realitzen a l’exterior. Això les dota d’un major grau de distensió i relaxació, trencant-se amb la rutina habitual.

 

CTA text - CAT - Ebook Activitats - 13 rutes per anar amb nens

 

El team building és molt més que una simple activitat d’oci o recreativa organitzades per a les empreses. Ben dirigida pot servir per a millorar molt la comunicació i els equips de treball i, fins i tot, fomentar les habilitats de lideratge i detectar fortaleses i febleses en els diferents professionals i en els equips. Això pot redundar en una millora de la productivitat i rendibilitat de l’empresa.

 

Els 10 grans beneficis del team building

Els avantatges d’organitzar activitats de team building són moltes, entre les quals destaquen:

  1. Augmenta la motivació dels treballadors.
  2. Reforça la confiança mútua entre els diferents membres de l’equip.
  3. Augmenta l’autoconeixement, fortaleses i febleses de la persona.
  4. Millora l’ambient de treball i fomenta la creativitat dels equips.
  5. Ajuda a prendre les millors decisions a nivell de correccions i millores en l’àmbit dels Recursos Humans.
  6. Potència el lideratge i la capacitat de delegar responsabilitats.
  7. Ajuda a gestionar millor l’estrès.
  8. Estimula la confiança i potència l’esperit de treball en equip.
  9. Fomenta la comunicació i integració entre les diferents àrees i membres d’una organització.
  10. Ajuda a solucionar les situacions de pressió, canvi o conflictes que puguin sorgir a l’empresa.

 

Activitats de team building a la natura: el seu valor afegit

Encara que les activitats de team building es poden dur a terme en molts llocs, en llocs tancats, entorns urbans i fins al propi centre de treball, la veritat és que les que es realitzen en un entorn natural solen ser les preferides dels empleats.

Existeixen moltes possibilitats, des d’esports d’aventura a carreres d’orientació i totes elles aporten beneficis extres, com una major desconnexió, permetent descarregar tensions, relaxar-se i oxigenar-se.

La natura és el lloc ideal per al treball en equip i serveix perquè els empleats d’una empresa es coneguin en un entorn i situació totalment diferents a la seva rutina laboral diària.

En definitiva, el team building s’està imposant no només com un element lúdic i una forma de premiar als empleats, sinó també com un instrument de gran valor per a ajudar a aconseguir objectius empresarials, tant a nivell individual com d’equip.

 

CTA imatge - CAT - Ebook Activitats - 13 rutes per anar amb nens - naranja

Deja un comentario

No hay comentarios

Encara no hi ha cap comentari en aquesta entrada.